Brännboll och middag med jobbet 

Workplaces försöker att köra brännbolls turnering en gång om året.
Det är då Workplaces och Teleteamet som är grundpelarna i denna begivenhet. Ibland bjuder dessutom med andra avdelningar eller speciellt utvalda personer som vi tror att vi kan spöa.
Vi har inte alltid lyckats att samla folk till spel och det är inte heller alltid som det finns en kamera med.
Men vi har lyckats att dokumentera några gånger, varså goda.

Highlight for Album: Brännboll med jobbet 2009
Album: Brännboll med jobbet 2009

Brännboll uppe i Hovsjö
Changed: 10/11/22
Contains: 29 items.
Viewed: 5981 times.

Highlight for Album: Brännboll med jobbet 2008
Album: Brännboll med jobbet 2008

Brännboll med jobbet
Changed: 12/25/22
Contains: 45 items.
Viewed: 6925 times.

Highlight for Album: Brännboll och middag med jobbet 2007
Album: Brännboll och middag med jobbet 2007

Dags för brännboll igen och sedan god mat på restaurang
Changed: 09/11/20
Contains: 33 items.
Viewed: 6617 times.